Menu Zamknij

Wolontariat

Wolontariat

„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi”
 
Św. Jan Paweł II

Wolontariat, pomimo że oparty jest na zasadzie dobrowolnego i nieodpłatnego angażowania się w działalność społeczną, czasami wymaga formalnego uregulowania relacji pomiędzy wolontariuszem a organizacją lub instytucją, dla której pracuje. Umowy i inne dokumenty są stosowane w celu zapewnienia przejrzystości, ochrony praw obu stron oraz efektywnego funkcjonowania projektu wolontariackiego.

 

Umowa 

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2