Menu Zamknij

O Nas

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna „Tęczowy Domek” prowadzona jest przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie  od dnia 20 marca 2017r. Prowadzenie Placówki zostało zlecone na podstawie Uchwały Nr 234/4710/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016r. będącej następstwem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 r.

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna „Tęczowy Domek” przeznaczona jest dla dzieci, które z uwagi na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej czy terapeutycznej.
 
Nasza Placówka została utworzona szczególnie z myślą o dzieciach ze schorzeniami somatycznymi – jako głównym schorzeniem z możliwością występowania schorzeń sprzężonych lub towarzyszących. 
 
Placówka funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku, dysponuje pomieszczeniami (kompleksami) mieszkalnymi w pełni przystosowanym do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych dzieci.
 
 
 
Każdy z kompleksów mieszkalnych składa się z dwóch pokoi mieszkalnych (2-osobowe i 3-osobowe), pokoju dziennego z w pełni wyposażonym i funkcjonalnym aneksem kuchennym oraz przestronną dostosowaną dla dzieci łazienką.
Pomieszczenia mieszkalne zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom życie w warunkach domowego ciepła  i swobody. Przestrzeń dostosowana jest nie tylko dla dzieci sprawnych ruchowo, ale przede wszystkim dla tych które poruszaja się na wózkach lub potrzebują pomocy opiekuna.

Wsparcie, terapia i rehabilitacja

Wszystkie dzieci objęte opieką Placówki korzystają z profesjonalnie realizowanego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, logopedycznego i odpowiedniej terapii, opieki medycznej i rehabilitacji (stosownie do zindywidualizowanych potrzeb).
Terapia dzieci w placówce realizowana jest w oparciu o model biopsychospołeczny, a cele terapii dla każdego dziecka są formułowane przez zespół interdyscyplinarny.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

  • wychowawcy
  • psycholog
  • pedagog
  • fizjoterapeuta
  • logopeda/neurologopeda
  • pracownik socjalny
  • terapeuta zajęciowy/arteterapeuta
  • lekarz
  • pielęgniarka
light

Nowoczesne formy terapii

Sala doświadczania świata – wyposażona w sprzęt do stymulacji zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, w której są prowadzone zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne, rewalidacyjne. 


Jest to specjalnie wyposażona polisensoryczna sala, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów, zależnie od osobistych potrzeb dzieci. W przeciwieństwie do codziennego życia w Sali Doświadczenia Świata tworzone jest takie otoczenie, które jest dostosowane do dziecka. Dzięki tak dopasowanej wielozmysłowej terapii dzieci na nowo postrzegają świat, mają możliwość i swobodę wyboru bodźców oraz potrzebnego im czasu koncentrowania się na nich.
Miejsce to daje pewność zindywidualizowanego oddziaływania, umożliwia dzieciom doświadczanie świata wszystkimi zmysłami: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. Dzieci zyskują bodźce wspierające rozwój funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, a także zwiększają własne poczucie zaufania i odprężenia, zyskując możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym otoczeniu zmysły pobudzane są m. in. muzyką, efektami świetlnymi, łagodnymi wibracjami, możliwością kontaktu z różnorodnymi kształtami i fakturą otaczających je elementów przestrzeni.

REHABILITACJA

– W placówce jest zapewniona kompleksowa rehabilitacja neurologiczna oraz ortopedyczna dziecka z wykorzystaniem metody PNF, metody NDT Bobath, metody Vojty, kinesiotapingu, pionizacji, nauki i reedukacji chodu, ćwiczeń indywidualnych, ćwiczeń grupowych, fizykoterapii, masażu, stymulacji wielozmysłowej, korekcji wad postawy, kształtowania koordynacji globalnej oraz lokalnej, orientacji w przestrzeni, kinestetycznego różnicowania ruchu.
– W rehabilitacji wykorzystywane są mechanizmy korekcji (usprawnianie funkcji zaburzonych) i kompensacji (czynność zaburzonej funkcji jest wspierana przez inną, bardziej sprawną). Zadaniem rehabilitacji jest także rozwijanie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy, danie dzieciom radości i poczucia własnej wartości i indywidualności.